Tom Nestelaar

Tom Nestelaar is sound designer en componist en werkt sinds 2005 aan film, theater, documentaire, tv, muziek en museum projecten. Van jongs af aan was hij altijd met muziek (piano/synthesizers en zang) en geluidstechniek bezig. In 2004 studeerde hij aan HKU (Kunst, Media & Technology) af als componist en sound designer.

Auteursrecht

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Tom Nestelaar heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d..

Tom componeert en produceert muziek. Het componeren begint soms met een melodie, maar vaak ook vanuit een bepaald concept of gedachte. Vervolgens bouwt hij de compositie op met alles waar de compositie maar om vraagt: een geluid, een synthesizer, een stem, akoestisch instrumenten. Eventueel maakt hij een partituur en vervolgens mixt hij het softwarematig of op een analoge mixer.

Ook heeft hij ruime ervaring met sound design voor documentaire, stemopname en mixage voor theater en tv.


A T o m  M u s i c