Geluid

In zijn studio in Haarlem doet hij sound design, geluidsmontage, sound fx editing, stem opname en mixage. Hij heeft een sound fx library en plug-ins voor geluidsbewerking en maakt zowel surround mixen als tv (R128) en internet mixen.Meer studio

Tom is niet gebonden aan zijn eigen studio. Geregeld werkt hij in de gedeeld opname mixage studio in Zaandam. Deze ruimte is uitermate geschikt voor opnames met muzikanten, stem opnames en het opnemen van geluidseffecten. Vanwege de ruime akoestiek is het een fijne ruimte om te mixen.

Tevens werkt Tom ook op locatie indien gewenst. Zo werkt hij regelmatig in de Foley studio van Ronnie van der Veer voor foley projecten en in de audiostudio van Editpoint voor documentaire projecten. En voor theaterprojecten kan hij ook terplekke aan projecten werken.


Tom Nestelaar

Tom Nestelaar is sound designer en componist en werkt sinds 2005 aan film, theater, documentaire, tv, muziek en museum projecten. Van jongs af aan was hij altijd met muziek (piano/synthesizers) en geluidstechniek bezig. In 2004 studeerde hij aan HKU (Kunst, Media & Technology) af als componist en sound designer.

Auteursrecht

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Tom Nestelaar heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d..

Muziek

Tom componeert en produceert muziek. Het componeren begint soms met een melodie, maar vaak ook vanuit een bepaald concept of gedachte. Vervolgens bouwt hij de compositie op met alles waar de compositie maar om vraagt: een geluid, een synthesizer, een stem, akoestisch instrumenten. Eventueel maakt hij een partituur en vervolgens mixt hij het softwarematig of op een analoge mixer.Software

Tom werkt met de volgende software:

Pro tools 12 HD

Cubase/Nuendo 7

Ableton Live (Max for live)

A T o m  M u s i c